Akciová spoločnosť bola zrušená zlúčením do akciovej spoločnosti RSÚC Nitra a.s. ku dňu 1.1.2013.